Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2008

RỚT

RỚT

Ngốc quá nên ta tự dối lừa,
Thế nhân mấy kẻ trọng tình xưa !
Thì thôi Duyên - Nợ đành gác lại,
Thiệt hơn Tình - Nghĩa, mấy cho vừa.
Thân thế mịt mờ, lòng trống trải,
Thôi thôi quên hết Nghĩa - Tình xưa,
Đến hai thứ tóc còn khờ dại,
Khi trách ông Trời chuyện nắng mưa.
Thất thế cũng bởi do lười nhác ;
Vọng Tâm, loạn ngữ chuyện hơn thua,
Trách mình ăn ở sao tệ bạc,
Người nghĩ rằng ta chỉ bông đùa.
Bạc vàng chẳng thể mua Tình - Nghĩa,
Duyên - Nợ sao đành nói được - thua !


Hà Đông trời nắng, lòng lại mưa!
18/07/2008
Nguyễn Ngọc Hùng